Фирма ЖЕЛЕВ И СМИЛКОВ

Свържи се с фирма ЖЕЛЕВ И СМИЛКОВ

Транспорт, внос, износ, реекспорт, комисионерство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви промишлени, хранителни стоки, селскостопанска продукция и други стоки, уреди и аксесоари, разкриване и поддържане на магазини за хранителни и нехранителни стоки, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и реализация на животинска и растителна продукция, както и всички останали дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закон.
Когато има разрешителен режим – след съответното разрешение.

гр. Стара Загора, ул. „Българско опълчение” 1