Фирма ЖЕЛЯЗНОТО КРАЛСТВО

Свържи се с фирма ЖЕЛЯЗНОТО КРАЛСТВО

Покупка и производство на промишлени и непромишлени в първоначален, обработен или преработен вид с цел търговия в страната и в чужбина, всякакъв вид търговска дейност – ресторантьорство, хотелиерство, продажба на всички видове алкохолни и безалкохолни напитки, захарни и тестени изделия, детски храни, търговия в страната и чужбина с растителни стоки на дребно и едро, материали за рециклиране, възстановявне на органични вещества, включително за компостиране, съхранение и др. процеси на биологична трансформация, материали негодни за консумация, разносна търговия, изкупуване, отглеждане и търговия с животни, животински и селскостопанска продукция, селскостопанска техника, услуги на населението с такава техника, транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и чужбина с всички видове МПС; строителство и строително-монтажни дейности, посредничество и търговия с фирми в страната и чужбина, монтаж на инсталации на електрическа енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници, внос и износ на стоки, касаещи предмета на дейност в страната и чужбина, спортни и фитнес услуги, както и всякаква друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

гр. Исперих, ул. ул. БОРИС САВОВ 2