Фирма ЖИЖИРО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Свържи се с фирма ЖИЖИРО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Консултантска дейност и консултантски услуги; вътрешно- и външнотърговска дейност – внос, износ, реекспорт на стоки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на стоки от собствено производство; внос, износ, търговия, разработка, производство, изграждане, поддръжка и ремонт на компютри, компютърни части и компоненти, както и всякакъв компютърен хардуер, периферни устройства, резервни части, компютърни мрежи и системи, компютърен софтуер и всички свързани с тях дейности и услуги; внос, износ, търговия на едро и дребно, продажба и препродажба на нови и употребявани моторни превозни средства, резервни части, аксесоари и автомобилно оборудване, сервизно обслужване, монтаж, реконструкция и ремонт на моторни превозни средства, отдаване под наем на нови и употребявани моторни превозни средства, рент-а-кар, продажба на нови и употребявани моторни превозни средства на лизинг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строителство, проектиране, ремонт на недвижими имоти; наемане, отдаване под наем и пренаемане на недвижими имоти; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки; лизинг и лизингова дейност; ресторантьорство и хотелиерство; туристически, рекламни, информационни, импресарски или други услуги, както и всяка друга, незабранена от закона дейност

гр. Велико Търново, ул. Есперанто 6