Фирма ЖУАНИ

Свържи се с фирма ЖУАНИ

Търговия на дребно с хранителни стоки и стоки за бита. Сделки с интелектуална собственост; маркетингови, мениджърски, инженерингови дейности; комисионна, спедиционна, складова, лизингова, посредническа, външнотърговска, реекспорт дейности; търговско представителство; превозни и туристически услуги, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; производство на стоки с цел продажба; всяка друга допустима дейност съгласно закона (след съответното разрешение или регистрация, когато са необходими такива).