Фирма ЖулевИнфраПлан

Свържи се с фирма ЖулевИнфраПлан

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; внос и износ на стоки; проектиране, консултиране и строителен надзор на съоръжения за транспортно строителство в страната и чужбина, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем; лизинг; както и всички останали дейности, не забранени изрично от закона, а когато има разрешителен/лицензионен режим – след съответно разрешение или лиценз.

с. Борово, ул. ул. “Генерал Ковачев” 14