Фирма ЖУЛИ 23

Свържи се с фирма ЖУЛИ 23

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; строителна дейност и строително-ремонтни услуги; продажба на стоки от собствено производство; външна и вътрешна търговия; електронна търговия; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуалната собственост; лизинг, както и всички други дейности, незабранени със закон, сделки или услуги, като за тези, за които се изисква лиценз или разрешително– след получаването му.

с. Блъсково, ул. Първа 2