Фирма ЗиФинс Консулт

Свържи се с фирма ЗиФинс Консулт

УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕСА НА АДМИНИСТРИРАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ, МЕЖДИННИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНОТО, МАРКЕНТИНГ И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

гр. София, ул. ул. Никола Габровски 90