Фирма ЗЛАТЕН ДЪБ 92

Свържи се с фирма ЗЛАТЕН ДЪБ 92

ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО СЪС СТОКИ ЗА БИТА И ДРУГИ НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН, А КОГАТО ИМА РЕГИСТРАЦИОНЕН ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ – СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА, СЪОТВЕТНО – СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.

с. Врачеш, ул. ул. КОЛЬО ВИДИН 8