Фирма ЗЛАТИНА НИКОЛОВА 2021

Свържи се с фирма ЗЛАТИНА НИКОЛОВА 2021

Mаникюр, педикюр и терапевтичен педикюр; Козметични и фризьорски услуги, миглопластика,; дизайн и услуги в сферата на дизайна; електронна търговия, дейност, свързана с управление на онлайн магазин; разработване на софтуер и консултантска дейност в областта на информационните технологии; рекламни и маркетингови услуги; уеб дизайн, разработка и поддръжка на уебсайтове; Търговия на едро и дребно, производство и посредничество с хранителни и нехранителни, промишлени и непромишлени стоки в страната и чужбина; Вътрешна и външнотърговска дейност; Консултантски услуги, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Производство и търговия със земеделска и животинска продукция, експортна, импортна и рекламна дейност, маркетинг, бартерни сделки, хотелиерство, производство и продажба на стоки за бита, машини, съоръжения, селскостопански продукти, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, разкриване на фирмени магазини, разнообразни бизнес услуги, некласифицирани другаде, както и всички други стопански и търговски дейности и услуги, незабранени от закона след получаване на съответните лицензии и разрешителни.

гр. Велико Търново, ул. СЕРЕС 10

Телефон: 0893868051