Фирма ЗОНИМА

Свържи се с фирма ЗОНИМА

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО, ДИСТРИБУЦИЯ НА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, А КОГАТО ИМА РЕГИСТРАЦИОНЕН ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ-СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА, СЪОТВЕТНО-СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.

гр. Враца, ул. ул.ИВАН АНГЕЛОВ 7

Телефон: 0889258448