Фирма ЗОО ФУД 66

Свържи се с фирма ЗОО ФУД 66

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, както в страната, така и в чужбина (внос-износ); продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, лицензионни сделки; стоков контрол; рекламни, информационни, програмни, импресарски, туристически, хотелиерски, ресторантьорски, дистрибуторски или други услуги; лизинг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им; производство на непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция и продукция от риба и аквакултури с цел продажба; закупуване на селскостопанска техника и инвентар, включително и резервни части за тях.