Фирма ЗОО ТУР

Свържи се с фирма ЗОО ТУР

Туристическа агентска дейност, туроператорска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, търговия на едро и дребно с всякакви стоки и услуги в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, рекламна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. бул. „Г. М. ДИМИТРОВ“ 16