Фирма ЗС И ДО КОНСУЛТ

Свържи се с фирма ЗС И ДО КОНСУЛТ

ЛАЗЕРНО ГРАВИРАНЕ И РЯЗАНЕ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.

гр. София, ул. бул. Андрей Ляпчев 57

Телефон: 028952095

Уебсайт: www.dalsiat.com