Счетоводни Услуги

Home Счетоводни Услуги

Контакт

  Имате нужда от помощ?

  Може да се свържете с нас.

  info@mlaccount.com
  0894 011 851

  Счетоводни услуги за град София и цялата страна

  Счетоводна къща MLaccount предлага счетоводни услуги в гр. София и цяла България.

  Счетоводна кантора MLaccount предлага професионално счетоводно обслужване. Счетоводните ни услуги са комбинирани с надеждни консултации. Счетоводната кантора предлага обслужване на физически и юридически лица (ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД и др.).

  Счетоводна кантора MLaccount обслужва и публични дружества.

  Счетоводно обслужване и годишно приключване, възстановяване на ДДС

  Един от най-честите проблеми, с които се сблъсква бизнесът в днешно време, е точната и навременна подготовка на ДДС декларациите и управленските отчети. Счетоводството е от основно значение за този процес и въпреки това то често е пренебрегвано. Счетоводно обслужване е сбор от различни дейности повече може да прочетете тук.

  Точните финансови отчети са ключов търговски инструмент и ние знаем, че очаквате от нас да разбираме добре бизнеса ви. Счетоводството и управленските отчети ще бъдат изготвени от професионалисти и изградени според Вашите нужди. Счетоводната кантора ще изготви и подаде необходимите документи за данъчен кредит.

  Ние търсим стабилни и дълготрайни отношения с нашите клиенти и за да го постигнем, се стараем да предоставим качествена услуга, съобразена с техния бизнес. Водейки счетоводството, ще ви помогнем  при стратегическото планиране, управлението на разходите, оптимизирането на печалбата и данъците, както и при взимането на финансови и инвестиционни решения.

  Администриране на възнагражденията/ТРЗ/Пейрол

  Една от най-важните части на всеки бизнес е човешкия ресурс. А всеки човек се чувства мотивиран, когато знае, че трудът му ще бъде възнаграден. Именно за това администрирането на възнагражденията или така нареченото ТРЗ е основна част от услугите, които предоставяме на всеки наш клиент.

  ТРЗ обслужването включва:

  • управлението на всички дейности, свързани с обработка на заплатите на служителите Ви от първоначалните справки за отчитане на положения труд до окончателно заплащане на възнагражденията, включително официална комуникация с данъчната администрация за подаване на всички задължителни отчети, справки и декларации, трудови договори, граждански договори;

  • анализ на трудовите разходи;

  • изготвяне и поддържане на всички необхoдими според българското законодателство административни документи, свързани с назначаване на служителите, прекратяване и промени на трудови правоотношения;

  • консултации по всички трудово-правни и административни въпроси, свързани със служителите на организацията, включително и съдействие при взаимоотношения с представители на държавни служби и агенции;

  • изготвяне на служебни бележки и всяка нужна справка на служителя или работодателя.

  Данъчни услуги и данъчни декларации

  Данъчното законодателство е едно от най-често променяните в България и независимо от типа на вашия бизнес, или размера и корпоративната сложност на компания Ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите.

  Екипът ни може да Ви консултира за правилния подход за управление на данъчния риск, независимо от вида на организацията или индустрията, в която оперирате. Счетоводната къща изготвя и подава годишни данъчни декларации за юридически и физически лица.

  Ние ще Ви помогнем при тълкуването на българското данъчно законодателство и приложимите международни спогодби и европейски директиви при взаимоотношенията Ви с данъчната администрация в България с цел минимизиране на данъчните рискове за бизнеса Ви. Ние сме с Вас!

  Регистрация на фирми и консултации

  Ние можем да Ви съдействаме за стартирането на Вашето ново бизнес начинание. Предаганите услуги са навременни, бързи и от Вас се изисква само да ни се доверите.

   

  Ще се погрижим за първоначалната регистрация на фирма, за всички счетоводни и данъчни аспекти, които Ви очакват по пътя към Вашия успех и ще сме до Вас през цялото време. Няма да се лутате по пътя на формуляри, образци, закони и изисквания

  Услуги за физически лица

  Често хората придобиват странични доходи и не винаги са наясно дали трябва да плащат данъци за тях. Ако имате нужда от консултация или помощ в попълването на данъчни декларации, може да се обърнете към нас за съдействие.

   

  Ако Вие сте физическо лице, което предпочита да извършва дейност като свободна професия/ influencer/ freelancer, тогава се нуждаете от професионално съдействие за личното Ви данъчно облагане. Ние от счетоводна кантора MLaccount Ви предлагаме квалифицирани услуги в сферата на индивидуалното данъчно облагане. За да бъдете изрядни и да спестите излишни глоби може да се обърнете към нас!