Годишно приключване

Home Счетоводни Услуги Годишно приключване

Какво представлява годишно счетоводно приключване?

Всички регистрирани фирми след края на всяка година трябва да направят счетоводно приключване. Всяка фирма съставя годишен финансов отчет, който се подава в Търговския регистър. Чрез годишното счетоводно приключване се определя финансовия резултат от извършената дейност на дадена фирма. Този финансов резултат може да бъде задоволителенпечалба или незадоволителензагуба.

 

В счетоводна къща MLaccount държим на качествената и навременна работа. Тъй като не обичаме да бъдем притиснати от крайните срокове, държим на стриктността нашите клиенти да са предоставили необходимата документация за цялата година.

Счетоводно обслужване и финансви отчети

Как протича годишното счетоводно приключване в счетоводна къща MLaccount?

Подаване на годишна данъчна декларация

Подаване на годишна данъчна декларация към Национална агенция по приходите. Срок за подаване 31.март на годината, следваща годината, за която се отнася данъчната декларация. Например: през 2021 година се подават данъчни декларации за 2020 година. В режим на извънредно положение във връзка с COVID-19 този срок се удължава до 30 юни. Годишната данъчна декларация се подава от счетоводна къща MLaccount с електронен подпис към Националната агенция по приходите. В годишната данъчна декларация се посочва финансовия резултат на фирматапечалба или загуба. Печалбата в България се облага с корпоративен данък със ставка 10%. Данъкът е дължим до 31 март, при закъснение се начислява лихва.

Подаване на Годишен отчет

Подаване на годишен отчет към Национален статистически институт. Всяка фирма е длъжна да подаде статистическите форми, за да получи уникален номер, който ще послужи при подаване на годишната данъчна декларация към НАП. Този годишен отчет също се подава в срок до 31 март. В режим на извънредно положение във връзка с COVID-19 този срок се удължава до 30 юни. Попълването на статистическите форми се извършва от счетоводна къща MLaccount по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Изготвяне на Годишен финансов отчет

Изготвяне на годишен финансов отчет за Търговския регистър. Счетоводна къща MLaccount изготвя пълния набор от документи, необходими за публикуването на годишния финансов отчет към Търговския регистър. Нашият екип работи както по Националните счетоводни стандарти, така и по Международните счетоводни стандарти. Подаването на годишния финансов отчет на търговците е в срок до 30 юни. В режим на извънредно положение във връзка с COVID-19 този срок се удължава до 30 септември. Фирмите, които не са имали дейност подават еднократно декларация за липса на дейност до 30 юни. Годишния финансов отчет може да се подаде електронно или на място в Агенция по вписванията.

Има ли санкции за неподадени годишна декларация и годишен финансов отчет?

Регистрираните фирми в България трябва да спазват стриктно законите и при неспазени такива следват налагане на глоби или имуществени санкции.

За неподадена годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО към НАП следва глоба от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение глобата се удвоява от 1000 до 6000 лв.

За неподаден отчет към Търговския регистър следва глоба на виновното лице в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение глобата се удвоява.

 

Ако имате някакви въпроси и искате да използвате външни счетоводни услуги, не се колебайте и ни потърсете.

Ние ще успеем да Ви обясним на достъпен език,за да работим заедно в една посока към успеха!

Счетоводна къща MLaccount Ви предлага на вашето внимание безплатна регистрация на фирма при сключване на едногодишен договор. Предложението е една прекрасна възможност за всички нови фирми. Ние можем да Ви помогнем от запазването на името на вашата фирма до оформянето на всички документи и регистрация на фирма.
Регистрация на фирма е важна стъпка и правилният избор е много важен от него зависи и бъдещите Ви разходи за фирмата.

Счетоводна фирма MLaccount може да се погрижи за всяка стъпка!

търся счетоводна къща софия

Искате ли да имате онлайн счетоводство/счетоводно обслужване?

Целта на счетоводна къща MLaccount е да Ви предложи адекватна консултация във връзка с данъчното законодателство. Ние ще се погрижим да дадем решения за вашия бизнес, така че да ви спестим време и пари.

 

Разкажете ни повече за Вашия бизнес като направите запитване на тел. 088 631 5224 или на емайл info@mlaccount.com.

 

Счетоводни Услуги - Счетоводно обслужване MLaccount клон София

icon

Счетоводно обслужване и финансови отчети

Един от най-честите проблеми, с които се сблъсква бизнесът в днешно време, е точната и навременна подготовка на ДДС декларациите и управленските отчети. Избирайки Счетоводна кантора MLaccount София, сроковете вече няма да са Ваша грижа.

icon

Администриране на възнагражденията/ТРЗ

Една от най-важните части на всеки бизнес е човешкия ресурс. А всеки човек се чувства мотивиран, когато знае, че трудът му ще бъде възнаграден. Именно за това администрирането на възнагражденията или така нареченото ТРЗ е основна част от услугите, които предоставяме на всеки наш клиент.

icon

Данъчни услуги

Данъчното законодателство е едно от най-често променяните в България и независимо от типа на вашия бизнес, или размера и корпоративната сложност на компания Ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите.

icon

Регистрация на фирма и консултации

Счетоводна кантора MLaccount може да Ви съдейства за стартирането на Вашето ново бизнес начинание. Ще се погрижим за първоначалната регистрация на фирма, за всички счетоводни и данъчни аспекти, които Ви очакват по пътя към Вашия успех и ще сме до Вас през цялото време. Няма да се лутате по пътя на формуляри, образци, закони и изисквания. През годините имаме стотици регистрации на фирми. Просто ни кажете какво искате и ние ще го направим вместо Вас!

Счетоводни Статии

blank image
  • By: Мария Петрова
  • On: октомври 8, 2021

Регистрация на Акционерно дружество

Съдържание Какво представлява Акционерното дружество?С какъв капитал може да се регистрира Акционерно дружество?Какви документи са необходими при регистрация в Търговския...

blank image
  • By: Мария Петрова
  • On: септември 25, 2021

Прехвърляне и продажба на фирма

Съдържание Какви са причините за прехвърляне на фирма?Какви са стъпките при прехвърляне на фирма? Кои институции се уведомяват при прехвърляне на...