Фирма БАКИОГЛУ АГЕНТ 2000

Свържи се с фирма БАКИОГЛУ АГЕНТ 2000

производство, преработка и покупка на селскостопанска и горскостопанска продукция с цел продажба и износ в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; валутни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски /извън случаите по чл.3, т.3 от ТЗ/, туристически, рекламни, информационни, проектантски, счетоводни, импресарски и програмни услуги, извършвани под формата на предприятие; отдаване на автомобили под наем; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; внос и износ.

гр. Харманли, ул. Гаров район 8