Фирма ЮроЕл-БИ

Свържи се с фирма ЮроЕл-БИ

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ТЪРГОВСКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА, МАРКЕТИНГОВА, СЕРВИЗНА И ПЛАСМЕНТНА ДЕЙНОСТ ОТ СВОЕ ИМЕ И НА КОМИСИОННИ НАЧАЛА В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ, ТЪРГОВСКО АГЕНТСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ЧУЖДИ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

гр. София, ул. ул. БЕСАРАБИЯ 108

Телефон: +359 888886568