Фирма ВОЙН

Свържи се с фирма ВОЙН

Ресторантьорска дейност; търговия на дребно и едро с хранителни и нехранителни стоки, стоки за бита, икони, бродерии, спортни стоки и други; производство на стоки; интернет доставки и услуги; фризьорски услуги; преводачески услуги; охранителна дейност; консултантски и посреднически услуги по сделки с недвижими имоти; строителни ремонти; консултантска и маркетингова дейност; информационна и рекламна дейност; търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от закона и след издаване на разрешение, в случаите, когато е предвидено такова като условие.

Телефон: 0878452362