Фирма МАКС-АЛЕКС

Свържи се с фирма МАКС-АЛЕКС

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; проектиране; строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; довършителни строителни дейности; монтаж на дограма; саниране на сгради; изграждане на инсталации; строителство на пътища; ремонтни дейности; строителство на хидротехнически съоръжения; търговско представителство и посредничество; В и К услуги; предприемаческа дейност; консултантски услуги; както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

гр. Септември, ул. бул. България 47