Фирма КРАЧОВ ДЕ ЛЕГАСИ

Свържи се с фирма КРАЧОВ ДЕ ЛЕГАСИ

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Производство и продажба на стоки собствено производство; Производство и търговия с всякакъв вид облекла и аксесоари за тях; Изграждане и експлоатация на кафе-аперитив, барове, клубове и др.; Изграждане и експлоатация на фризьорски салони, модни и дизайнерски ателиета, с предоставяне на всякакви фризьорски и козметични услуги; Търговия с билкови продукти; Туроператорска дейност; Туристическа агентска дейност; Търговия с всякакви гориво-смазочни материали; Търговия с всякакъв вид месо и месни изделия, риба и рибни изделия; Производство и продажба на всякакви тестени и сладкарски изделия; Изграждане и експлоатация на спортни съоръжения; Организиране на тържества и развлекателни събития, обучителни дейности; Ловен, риболовен и екологичен туризъм; Туристически услуги и развитие на селски и интегриран туризъм в селски райони; Хотелиерство, включващо и експлоатация на къщи за гости; Рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; Производство и търговия със строителни материали и елементи; Изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и горска продукция; Международен и вътрешен автомобилен транспорт с всякакви превозни средства; Превоз на пътници и товари в страната и чужбина; Дърводобив, първична и вторична преработка на дървени материали; Производство и продажба на мебели; Внос и износ на дървен материал и изделия от него; Внос на моторни превозни средства и каравани, части и агрегати за тях и сервизна дейност по обслужването им; Покупка, проектиране, строителство, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти, включително и продажбата им или отдаването им под наем; Изграждане на централи и производството на енергия от възобновяеми източници; Транспортна и спедиционна дейност и услуги; Рестьорантьорска дейност; Комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; Туристически и хотелиерски услуги; Счетоводни услуги; Търговско представителство, управление и посредничество, както и всички други дейности разрешени от закона, като дейностите за които се иска предварително разрешение или лиценз, ще се извършват след получаване на съответното разрешение или лиценз от компетентния орган.

гр. Костандово, ул. ул. “Техеран 4