Фирма КДСГ 1

Свържи се с фирма КДСГ 1

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, незабранена със закон. При наличие на разрешителен режим – след получаване на съответното разрешение.

гр. Раднево, ул. “Жельо Дичев – Огнян” 3