Фирма ДХГ АГРО

Свържи се с фирма ДХГ АГРО

Производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, животновъдство, всякакъв вид търговска дейност, арендоване и бартерни сделки, посредническа дейност, търговско представителство, ремонт на селскостопанска техника, транспортна дейност, механизирани услуги в селското стопанство, външно-търговска и външно-икономическа дейности и всяка друга търговска дейност, незабранена от законодателството на Република България.

гр. Враца, ул. УЛ.”ПОДБАЛКАНСКА” 6