Фирма ПРОКОЛ СЪРВИС

Свържи се с фирма ПРОКОЛ СЪРВИС

Търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, комисионни сделки, рекламни, информационни и консултантски услуги, производство и търговия с хранителни, промишлени и селскостопански стоки, външнотърговска дейност,
транспортна и спедиционна дейност, сделки с недвижими имоти, строителна и ремонтна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа и рекламна дейност, както и други дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон /след получаване на съответните разрешителни и лицензи/.

гр. Пловдив, ул. ул.Барикадите 10