Фирма СИБЕЛ МАХМУДОВА

Свържи се с фирма СИБЕЛ МАХМУДОВА

ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ПАКЕТИРАНИ СТОКИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, РАЗКРИВАНЕ И ТЪРГОВИЯ В ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ-РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

с. Севар, ул. ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 16