Фирма МАКСИ ФУУДС

Свържи се с фирма МАКСИ ФУУДС

Вътрешна и външна търговска дейност на едро и дребно; спедиционна дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговия с алкохолни и с тютюневи изделия; покупка на стоки или други вещи от страната и чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; всякакъв вид търговска дейност; таксиметрова дейност – товарни и пътнически превози в страната и чужбина; комисионна, складова, лизингова дейност; търговско представителство в страната и чужбина; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна (без книгопечат) дейности, информационна, програмна, импресарска дейности; видео и аудио, както и други подобни дейности; сделки с интелектуална собственост; всякакъв вид дейности, незабранени от законите на Р България.