Фирма ДИМИТРИ КАЛИБРЕЙШЪНС

Свържи се с фирма ДИМИТРИ КАЛИБРЕЙШЪНС

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ, БЕБЕШКИ СТОКИ, ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВИЯ НА ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА, КОЗМЕТИЧНИ И НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН ИЛИ ДРУГ ПРЕВОЗ; ОТДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ПОД РЕНТА; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, КОМПЮТЪРНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ШИВАШКИ И ДР. УСЛУГИ; СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА УЛУЦИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО ИЗДЕЛИЯ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Петрич, ул. ул. България 2