Фирма ФОРЕСТ ПАРК 10

Свържи се с фирма ФОРЕСТ ПАРК 10

Вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, разрешени от закона, производство на хранителни и нехранителни стоки за продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, търговия с електронна и телевизионна техника, търговия на едро и дребно с промишлени стоки, вътрешно и външно търговска дейност, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, консигнационна и дистрибуторска дейност, транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, непротиворечаща на закона.

гр. София, ул. бул. Н. Й. Вапцаров 51а