Фирма АНДИ 195

Свържи се с фирма АНДИ 195

Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки; вътрешна и външна търговия; търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и чужбина; изкупуване, преработка и пласмент на мляко и млечни продукти; производство, изкупуване, преработка и продажба на култивирани гъби, диворастящи гъби, плодове и билки; производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция в страната и чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; ресторантьорство и хотелиерство; туристическа, рекламна и информационна дейност; покупка, строеж, реконструкция, реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизингова и инженерингова дейност; участие в български и чуждестранни търговски дружества; транспортна дейност в страната и чужбина; както и всякакъв друг вид услуги и дейности, които не са забранени от закона.

гр. Кърджали, ул. БЕЛОМОРСКИ 32