Фирма РАДАН 80 – СОФКА ЙОРДАНОВА

Свържи се с фирма РАДАН 80 – СОФКА ЙОРДАНОВА

Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни и складови сделки; туристически, хотелиерски, ресторантьорски и транспортни услуги; строително-монтажни дейности; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

с. Кортен, ул. АСЕНОВСКА 22