Фирма Аллкомтрейд ЕС

Свържи се с фирма Аллкомтрейд ЕС

Търговия на едро и дребно, внос и износ на суровини, минерали, метали, скрап, хранителни стоки и безалкохолни напитки, енергийни суровини и продукти, биомаса, козметика и козметични продукти, търговия с благородни метали, както и други подобни дейности и всяка друга, незабранена от закона дейност.
В случай, че някоя от гореизброените дейности подлежи на разрешителен или лицензионен режим, тя ще бъде упражнявана само след като съответното разрешение бъде надлежно получено.

гр. София, ул. ул. 11-ти август 17