Фирма ЕМА ТРАНС 77

Свържи се с фирма ЕМА ТРАНС 77

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; складови сделки; стоков контрол; комисионни, спедиционни, превозни сделки на пътници и товари в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; консултантски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос; износ; лизинг; търговия с хранителни и нехранителни стоки; търговия с тютюневи изделия; превоз на пътници и товари; авторемонтни и автосервизни услуги; търговия с всички, разрешени от закона стоки във всички разрешени форми, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство, като за всяка дейност, изискваща съответно регистрация, разрешително, лиценз или друг вид разрешение, дейността ще се извършва след получаването им.

гр. Карнобат, ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 33

Телефон: h_52@abv.bg