Фирма БУРГАС ТРЕЙД ЕНД КЪНСТРАКШЪН

Свържи се с фирма БУРГАС ТРЕЙД ЕНД КЪНСТРАКШЪН

Строителство на сгради и съоръжения; строително-монтажни и строително- ремонтни дейности в страната и чужбина; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; агентска дейност; посредничество при сделки с недвижими имоти; управление на недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, ресторантьорски, транспортни или други услуги; оптика; търговия с кафе, напитки, хранителни, промишлени и пакетирани стоки; откриване на питейни заведения и заведения за обществено хранене; лизинг; проектиране; външнотърговски сделки с всякакъв вид стоки в пълен обем-импорт, експорт, реекспорт, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Бургас, ул. Пиротска 28