Регистрация по ЗДДС

Home Счетоводни Услуги Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС

Предстои Ви да регистрирате фирма по ЗДДС – ние можем да подготвим всичко необходимо и да съдействаме във всеки един момент!

Важно е да знаете, че има два вида регистрациязадължителна и доброволна.

И в двата случая регистрацията към НАП е напълно безплатна.

Счетоводно обслужване и финансви отчети

Кога фирмата попада на задължителна регистрация по ЗДДС?

Случаите на задължителна регистрация по ЗДДС са следните:

 • достигнат оборот от 50 000 лв за последните 12 последователни месеца;
 • ако Вътреобщностните придобивания достигнат 20 000 лева за текущата година;
 • ако Вашата фирма получава услуги от доставчик извън Европейския съюз;
 • ако Вашата фирма извършва или получава услуги в рамките на Европейския съюз.

Ако фирмата Ви попада в един от изброените критерий не се колебайте и се свържете с счетоводна къща MLaccount! Ние ще улесним този сложен за Вас процес!

Какво е доброволна регистрация по ЗДДС?

Всяка фирма има правото да се регистрира по ЗДДС. След регистрация фирмата има право да начислява ДДС върху доставките и да приспада данъчен кредит за извършените услуги или покупката на стоки. ДДС ставката за България е 20%.

Ако Ви предстои регистрация на фирма в Търговския регистър, то можете да се възползвате от улеснената процедура на регистрация по ЗДДС. В този случай при подаване на документите в ТР се заявява и доброволна регистрация по ДДС. По този начин се улеснява административната тежест и изискването на куп документи. Търговския регистър по служебен ред изпраща информация към НАП.

Какви документи са необходими при регистрацията по ЗДДС?

За регистрацията са необходими следните документи:

 • заявление за регистрация по образец съгласно приложение № 1 към ППЗДДС, което съдържа основанието за регистрация ( доброволна или задължителна) 
 • справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия – за регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС;
 • справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки – за регистрация по чл. 99, ал. 1 от ЗДДС;
 • декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система от лицата по чл. 176а, ал. 1 от ЗДДС, с изключение на случаите на регистрация по чл. 99, ал. 1 от ЗДДС.

Счетоводна къща MLaccount Ви предлага на вашето внимание безплатна регистрация на фирма при сключване на едногодишен договор. Предложението е една прекрасна възможност за всички нови фирми. Ние можем да Ви помогнем от запазването на името на вашата фирма до оформянето на всички документи и регистрация на фирма.
Регистрация на фирма е важна стъпка и правилният избор е много важен от него зависи и бъдещите Ви разходи за фирмата.

Счетоводна фирма MLaccount може да се погрижи за всяка стъпка!

Кога трябва да потърсите счетоводна къща MLaccount за счетоводно обслужване?

Ние можем да извършим всички тези стъпки вместо Вас и да Ви спестим време, от което се нуждаете за развитие на Вашия бизнес! Нашият екип ще подготви необходимите документи и ще ги подаде вместо Вас пред Националната агенция по приходите. Ще бъдем на линия при изискването на последващи документи в хода на регистрацията. Възползвайте се!  

Искате ли да имате онлайн счетоводство/счетоводно обслужване?

В днешни дни всеки иска да пести както време, така и пари. Счетоводна къща MLaccount Ви предлага онлайн счетоводство. При него няма необходимост физически да носите вашите документи до нашия офис. Всичко може да се изпраща по куриер или на електронната ни поща info@mlaccount.com. Това дава възможност да работим с клиенти от всеки град на България. При избор на онлайн счетоводство, счетоводна къща MLaccount прави отстъпка от абонаментната такса.

Счетоводни Услуги - Счетоводно обслужване MLaccount клон София

icon

Счетоводно обслужване и финансови отчети

Един от най-честите проблеми, с които се сблъсква бизнесът в днешно време, е точната и навременна подготовка на ДДС декларациите и управленските отчети. Избирайки Счетоводна кантора MLaccount София, сроковете вече няма да са Ваша грижа.

icon

Администриране на възнагражденията/ТРЗ

Една от най-важните части на всеки бизнес е човешкия ресурс. А всеки човек се чувства мотивиран, когато знае, че трудът му ще бъде възнаграден. Именно за това администрирането на възнагражденията или така нареченото ТРЗ е основна част от услугите, които предоставяме на всеки наш клиент.

icon

Данъчни услуги

Данъчното законодателство е едно от най-често променяните в България и независимо от типа на вашия бизнес, или размера и корпоративната сложност на компания Ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите.

icon

Регистрация на фирма и консултации

Счетоводна кантора MLaccount може да Ви съдейства за стартирането на Вашето ново бизнес начинание. Ще се погрижим за първоначалната регистрация на фирма, за всички счетоводни и данъчни аспекти, които Ви очакват по пътя към Вашия успех и ще сме до Вас през цялото време. Няма да се лутате по пътя на формуляри, образци, закони и изисквания. През годините имаме стотици регистрации на фирми. Просто ни кажете какво искате и ние ще го направим вместо Вас!

Счетоводни Статии

blank image
 • By: Мария Петрова
 • On: октомври 8, 2021

Регистрация на Акционерно дружество

Съдържание Какво представлява Акционерното дружество?С какъв капитал може да се регистрира Акционерно дружество?Какви документи са необходими при регистрация в Търговския...

blank image
 • By: Мария Петрова
 • On: септември 25, 2021

Прехвърляне и продажба на фирма

Съдържание Какви са причините за прехвърляне на фирма?Какви са стъпките при прехвърляне на фирма? Кои институции се уведомяват при прехвърляне на...