Колко дни в годината имаме право на болничен?

Темата за болничните не е от най – приятните и е доста обширна, но въпреки това е важен въпрос, който е добре всички да знаем, особено когато ни се налага да излезем в болничен, за да си спестим след това излишни главоболия и проблеми.

При какви причини се издава болничен лист?

Важно е да знаете, че можете да ползвате болничен при няколко различни случаи. Ето и някои от най-често използваните болнични: 

 • Общо заболяване;
 • Злополука;
 • Карантина;
 • Гледане на болно дете до 18 годишна възраст;
 • Придружаване и гледане на дете до 3 годишна възраст в болнично заведение;
 • Бременност и раждане;
 • Курортно или санаториално лечение;
 • Гледане на хронично болен;
 • Гледане на дете с увреждания и др.

При заболяване от Ковид 19, Ви се полага карантина от 14 дни или всъщност 14 дни болничен.10 дни е задължителната карантина, ако сте здрав, но сте бил в контакт със заразено от Ковид 19 лице.

Личният Ви лекар има право да Ви издаде болничен лист само ако сте здравноосигурено лице. Болничният лист не трябва да надвишава 14 календарни дни, както за едно, така и за повече от едно заболявания. 

Издава ли се втори болничен при работа на втори трудов договор?

Ако работите на два трудови договора, изискайте от Вашия личен лекар издаването на два болнични листа. Двата болнични листа трябва да са с един и същи номер. Болничните листове следва да предоставите на двата работодателя до 3 работни дни. Те от своя страна ще подадат информацията за дните в неработоспособност към НОИ.

В какъв срок се издава болничен лист?

Болничен за изминал период от време няма как да бъде издаден. В първия ден от Вашата временна нетрудоспособност се издава този болничен лист (не може да излезете в болничен от утре например, освен ако не сте претърпели внезапна злополука в същия ден, когато сте били на работа или дори след края на работното време). 

Ако Ви се налага болничен престой и болнично лечение, болничен лист Ви се издава в деня на изписването, но такъв Ви се полага само за срока на болничното лечение. След това имате право на до 30 дни домашно лечение. Празнични и почивни дни не се включват в болничните.

Имате право и на 45 дни болнични преди раждане и болничен за отглеждане на дете до 2 годишна възраст.

Лимитът за 1 календарна година е 30 дни болнични, издавани от личният лекар .

Ако по една или друга причина за 1 календарен месец сте били в болничен, имате право да се явите на ЛКК (Лекарска консултативна комисия) за удължаване на болничните. При това положение имате право на 180 дни годишно болнични или общо 360 дни за 2 календарни години. 

След изчерпването на тези 180 дни, ако едно лице отново е с временна нетрудоспособност ЛКК има право да изпрати това лице на ТЕЛК отново за удължаване на болничните. Повече от 18 месеца временна нетрудоспособност обаче са недопустими.

Може ли да се прекрати трудов договор по време на болничен?

В практиката много често се случва работодателите да изпитват трудност при прекратяване на отношенията със свои служител. Това, че даден служител е в болничен, не го защитава от освобождаване. В закона е предвидена тази ситуация. 

Когато работодател иска да прекрати трудовите си отношения с даден работник, той има няколко опции и това са:

 • Работодателя има право да прекрати трудовия договор на свой служител чрез предварително разрешение от инспекцията по труда.
 • Договорът може да бъде прекратен и при взаимно съгласие от двете страни.
 • Ако работникът е в срок на изпитване, работодателя има право да прекрати договора. Той е длъжен да връчи заявлението за прекратяване по законов ред.
 • При изрично споразумение между работника и работодателя, в който е предвидено парично обезщетение. 

При всички тези случаи, заповедта за прекратяване следва да бъде връчена по някои от следните начини:

 • Лично връчване на работника, който удостоверява връчването с личния си подпис върху заповедта;
 • Връчване на заповедта с нотариална покана от нотариус;
 • Връчване с обратна разписка до адрес, посочен от работника за връзка с него;

В крайна сметка обаче лекар може да прецени чрез преглед какво е здравословното състояние на пациент и да прецени той има ли нужда от болничен или такъв не му е необходим.

При въпроси относно временна неработоспособност можете да се обърнете за съдействие на тел. 0894011851 или на info@mlaccount.com