Фирма ЮКС Резидънс

Свържи се с фирма ЮКС Резидънс

ПОКУПКА НА ИМОТИ, ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА И УПРАВЛЕНИЕ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТУРИСТИЧЕСКА, АГЕНТСКА И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПОРТНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.