Фирма ВиолетМдизайн

Свържи се с фирма ВиолетМдизайн

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГ, МАРКЕТИНГ, ВНОС И ИЗНОС, БАРТЕРНИ И КОМПЕСАЦИОННИ СДЕЛКИ, РЕЕКСПОРТ И РЕИМПОРТ, КОРАБНО АГЕНТИРАНЕ И СМЕСЕНИ ПРЕВОЗИ, СЧЕТОВОДНИ, СТРОИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ИМПРЕСАРСКИ И ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСКА И ПРЕДСТАВИТЕЛСКА /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНА/ ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ДРУЖЕСТВА, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.