Фирма АЛЕКЗАНДЪР 15

Свържи се с фирма АЛЕКЗАНДЪР 15

КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ, МАСАЖИ, ТУРИСТИЧЕСКИ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ; ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА И ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ПРЕВОЗНИ И СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

гр. Пловдив, ул. 6-ти Септември 74