Фирма ИЗЛАК ПЛЕЙС

Свържи се с фирма ИЗЛАК ПЛЕЙС

СТРОИТЕЛСТВО, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТРАНСПОРТ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ИЗДАВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ, ЩЕ БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЕНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ

гр. София, ул. ул. Природа 12