Фирма КНИГИ АЛЕКСАНДРИЯ

Свържи се с фирма КНИГИ АЛЕКСАНДРИЯ

Издателска и печатарска дейност, разпространение на печатни продукти, подвързване и подобни дейности, свързани с печатането, рекламна, програмна и информационна дейност, разработка и продажба на софтуерни продукти, образователни дейности, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.

гр. Севлиево, ул. ул. “Денчо Деев” 4