Фирма КОЛОРАДО ФУУДС

Свържи се с фирма КОЛОРАДО ФУУДС

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧЕЛЕН ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ЗАВЕДЕНИЯ, БАРОВЕ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ – ВНОС И ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ; РЕКЛАМНИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ПО ЗАКОН;
/СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОГАТО ТОВА СЕ ИЗИСКВА ПО ЗАКОН/

гр. Варна, ул. ул. „Генерал Георги Попов” 27

Телефон: 0879557757