Регистрация на ЕООД и ООД – документи и начин на подаване

Да се регистрира фирма в България вече е изключително лесно и напълно възможно. Така се насърчава бизнеса, а от Вас зависи дали бихте искали да стартирате и развивате бизнеса си лесно и бързо. Именно за това е необходимо да имате своя фирма. За да се сдобиете с такава Ви е необходима само лична карта. А каква да бъде вашата фирма – ООД или ЕООД? Много специалисти препоръчват ООД (Дружество с ограничена отговорност) или ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност) като най-достъпен вариант за всеки, който иска да прави бизнес.

Каква е разликата между ООД и ЕООД?

Фирмите ЕООД и ООД представляват една и съща правна форма. Те имат една единствена разлика и това е броя на съдружниците. Разликата е в това, че ООД има само един съдружник, който се нарича едноличен собственик на капитала. ЕООД се състои от минимум двама съдружника. Дружеството на капитала в ЕООД принадлежи само на единствения съдружник, докато при ООД съдружниците отговарят с дяловата си вноска на капитала на дружеството. При ООД всеки един от тях има равни права върху дружествения капитал и дружествения договор

Ако напусне съдружник от фирма, която е ООД с двама съдружника, то фирмата се превръща е ЕООД. По същия начин е и ако във фирма ЕООД се появи нов съдружник, фирмата се превръща в ООД.

Какви документи са Ви необходими за регистрация на ЕООД и ООД?

 Ако желаете да имате собствена фирма е необходимо да се изготвят следните документи при регистрацията:

  • Учредителен акт
  • Дружествен договор, в който е вписано името на фирмата, имената на съдружниците, предмет на дейност, седалище и адрес на управление, размер на учредителния капитали и името на управителя (за ООД и ЕООД). Името на фирмата най-добре да бъде уникално само по себе си, свързано с нейната дейност.
  • Документ за внесена държавна такса (за ООД)
  • Документ за внесена сума по банков път, която сума представлява учредителният капитал. Тази сума ако е над 100 лв първоначално могат да бъдат внесени 70% от нея. Минималния капитал, с който може да регистрирате фирма е 2 лв.
  • Решение и протокол на общото събрание за това, кой ще бъде бъдещият управител (за ООД)
  • Учредителен протокол (за ЕООД)
  • Заявление за вписване в Търговския регистър (за ООД и ЕООД)
  • Декларация по чл.13 ал.4 и ал.5 от Закона за Търговския регистър
  • Декларация по чл.142 от Търговския регистър, която декларация Ви забранява да извършвате някакъв вид конкурентна дейност
  • Декларация по чл.141, ал.8 от Търговския регистър, която се подава от Управителя на фирмата, в случай че той има право да бъде назначен за такъв

Как се подават тези документи?

Най-общо това са необходимите документи за регистрация, и на двата вида фирми. Ако разполагате с електронен подпис (препоръчително е да имате такъв) можете с него да подадете в Търговския регистър целия списък от документи през сайта на регистъра или всички документи сканирани отново на същото място. С електронен подпис много лесно можете да подадете всички документи онлайн без да се налага да ходите до самия регистър. Ако друг подава документите, но от чуждо име е добре този акт да бъде извършен с нотариално заверено пълномощно, както и всички документи да бъдат нотариално заверени.

Фирмата е бизнес идея, а всеки би искал неговият бизнес да има здрави и сигурни основи. Преди да положите основите на нов успешен бизнес, най-добре проучете всичко както се казва от А до Я и едва когато сте сигурни действайте смело. Във всяка точка от страната ни може да бъде регистрирана фирма. При добра организация и мъничко свободно време удоволствието от регистрацията би Ви отнело едва няколко часа или най-много половин ден.

Какво следва след регистрацията на фирмата?

След регистрацията на Вашата фирма, ще Ви е необходимо и стриктно осчетоводяване на цялата документация. Тъй като все още не извършвате дейност, но е необходимо да се консултирате със счетоводител дали е необходимо да регистрирате Вашата фирма по ДДС. Закона позволява доброволна регистрация или задължителна – ако се отговаря на конкретните условия. Виж в сектор регистрация по ДДС.

Ние от счетоводна кантора MLaccount имаме възможността да Ви предложим цялостно счетоводно обслужване на Вашата фирма, без значение в каква правна форма е тя.

При въпроси относно регистрирането на ЕООД или ООД можете да се обърнете за съдействие на тел. 0894011851 или на info@mlaccount.com