Как да работя на втори трудов договор?

Все повече от работещите на трудов договор днес търсят възможност за допълнителна заетост, като в повечето случаи те търсят възможност за допълнителна работа най-вече на граждански договор. Непозната за някои от нас си остава възможността за работа на втори трудов договор, независимо че вече има сключен първи такъв. 

Целта на тази статия е именно разяснението на този казус.

Имаме ли право да работим на втори трудов договор?

В последните години тази тема стана доста популярна и е време тя да бъде разгледана, до колкото това е възможно.

Няма законова пречка да се работи на втори трудов договор. В действителност това е напълно възможно, когато при сключването на първият договор не са договорени допълнителни условия на труд с допълнително споразумение.

Вторият трудов договор се нарича договор за допълнителен труд (чл.111 от Кодекса на труда).Такъв договор може да бъде сключен със същия работодател или различен от него, но за извършване на каквато и да било работа извън посоченото в основния договор работно време.

Когато работник иска да работи повече от законоустановените 40 часа седмично, той подписва писмено съгласие с работодателя си, с когото е сключил втори трудов договор. (чл.110 и 111 от Кодекса на труда).За непълнолетни лица извършваната работа трябва да бъде по-малко от 48 часа седмично.

Ако Вие работите на 8 часов работен ден с един трудов договор, но сте сключили втори такъв, то това Ви се признава като пълен трудов стаж, но стажът по втория договор не се вписва в трудовата Ви книжка ( чл. 325 от Кодекса на труда).

Дължат ли се осигуровки при втори трудов договор?

Работник, който полага допълнителен труд и за целта е сключил още един трудов договор също подлежи на задължително осигуряване (чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване). В този случай също работодателят внася осигурителни вноски. Договор за допълнителен труд (втори трудов договор) отново има изпитателен срок, дори когато работник има трудово правоотношение с 6 месечен изпитателен срок.

Работник или служител, който има сключен втори трудов договор, но на непълно време, както и трети и дори четвърти има същите равни права, каквито имат и работещите на пълно работно време при това само с един основен трудов договор.

Пенсионери и жени в майчинство имат ли право на втори трудов договор?

Жена в майчинство, отглеждаща дете до 2 годишна възраст също има право да полага допълнителен труд на 4 часа независимо, че е в майчинство, защото това майчинство се изплаща от един работодател, а тя има пълното право да работи на втори трудов договор при друг работодател. Дори и пенсионер днес може да сключи втори, трети и дори пети трудов договор.

Имаме ли право на болничен при втория трудов договор?

Осигуреното лице, което работи на повече от едно работно място е длъжно да представи болничен лист пред всеки един работодател. Всеки един работодател от своя страна е длъжен да заплати първите 3 дни от неработоспособността на служителя. Според законовата разпоредба работодателя изплаща 70% от среднодневното брутно възнаграждение на работника за първите три дни във временна неработоспособност

Изключително важно е и двамата работодатели да подадат декларация 1, в която са отразени дните във временна неработоспособност с право на обезщетение. И за двата работодателя остава задължение да заплащат здравни осигуровки при болничен. 

За останалите дни болничен, лицето ще получи обезщетение от НОИ

За да проверите дали са подадени вашите болнични листи и да следите тяхното изплащане е необходимо да притежавате ПИК код от НОИ.

Право на отпуск при втори трудов договор?

Накрая е редно да споменем, че при сключването на договор за допълнителен труд трябва да се спазва задължителната междуседмична почивка от минимум 24 часа. (чл.153 от Кодекса на труда) Съществуват и забрани за полагане на допълнителен труд (чл.112 от Кодекса на труда) като например:

• Работа при вредни и неподходящи  за здравето условия

• Водачи на моторни превозни средства и др.

Всеки служител, работещ на втори трудов договор има право на платен годишен отпуск. Той трябва да е пропорционален на времето, което му се признава за трудов стаж. Времето, което се признава за трудов стаж се изчислява по часове, дни и месеци. Желателно е служителят да ползва отпуск едновременно и при двата работодателя.

Вие имате възможността сами да решите как искате да работите. Дали да сключите един основен трудов договор или няколко.

При въпроси относно трудови правоотношения можете да се обърнете за съдействие на тел. 0894011851 или на info@mlaccount.com