Фирма М К МОТИВЕЙШЪН

Свържи се с фирма М К МОТИВЕЙШЪН

ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА ЛИДЕРСТВОТО, КОМУНИКАЦИИТЕ И СТРАТЕГИИТЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОУЧИНГ ПРОГРАМИ, С КОИТО СЕ ПОДПОМАГАТ ЛИДЕРИТЕ ДА ВОДЯТ ПО-ЕФЕКТИВНО, ДА ВДЪХНОВЯВАТ И ПОСТИГАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ, КОНСУЛТАНТСКИ ПРОГРАМИ И УСЛУГИ, КОИТО ПОМАГАТ В СПЕЦИФИЧНИ СФЕРИ НА ЛИДЕРСТВОТО, МЕНИДЖМЪНТА И ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, СЪЗДАВАНЕ НА МОТИВИРАЩИ ВИДЕО УРОЦИ С ОБУЧАВАЩА ЦЕЛ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

гр. София, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 27