Фирма Практика Тодоров

Свържи се с фирма Практика Тодоров

АРХИТЕКТУРА, ФОТОГРАФИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСУЛТАНТСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА ВСЯКАКВИ СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, МАРКЕТИНГ, И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски 37