Фирма КЕНИ АЛЕКСАНДЪР И СИН

Свържи се с фирма КЕНИ АЛЕКСАНДЪР И СИН

Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всяка друга дейност, не забранена със закон.

с. Ганчовец, ул. ДЕНЧО СЛАВОВ 7