Фирма ДИНОСИС

Свържи се с фирма ДИНОСИС

Разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти; строителство, ремонт, покупка или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; ресторантьорство; търговско посредничество и търговия с всякакъв вид стоки в страната и чужбина, с изключение на забранените от закона; оказионна и комисионна търговия; бартерни сделки в страната и чужбина; производство на строителна, промишлена и друг вид продукция; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни дейности; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; счетоводна, сервизна, дърводелска, консултантска дейност и услуги в страната и чужбина; наемане и обработка на земеделска земя, производство и търговия със селскостопанска продукция – животинска и растителна и всяка друга дейност по смисъла на чл. 1, ал. 1 от Търговския закон незабранена със закон.

гр. Кубрат, ул. ул. СТЕФАН КАРАДЖА 3