Фирма ЛЪКИПЛЕЙ СТУДИО

Свържи се с фирма ЛЪКИПЛЕЙ СТУДИО

Разработка на софтуер, покупка и продажба на софтуерни продукти, търговия с обекти на интелектуалната собственост, авторски и лицензионни права, маркетинг, представителство на български и чуждестранни лица; посредничество; сделки с недвижимо имущество; консултантска, рекламна и информационна дейност; както и всички други дейности, които не са забранени от закона.

гр. Варна, ул. “Дебър” 58