Фирма ФРАНКО ФЕРО

Свържи се с фирма ФРАНКО ФЕРО

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни и превозни сделки; Складови и лицензионни сделки; Стоков контрол; Сделки с интелектуалната собственост; Хотелиерски (извън случаите на чл.2, т.3 от Търговския закон), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги под формата на предприятие; Покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Лизинг, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

гр. Хасково, ул. ул.Герлово 14