Фирма Алпина Ауто Транс

Свържи се с фирма Алпина Ауто Транс

Превоз на товари;отдаване под наем на моторни превозни средства;спедиторски услуги;логистична дейност; транспортни и авторемонтни услуги;търговия със стари автомобили; както и всяка друга дейност, незабранена със закон, указ или друг нормативен документ;
за дейностите,за които българското законодателство предвижда извършването им след получаване на лиценз, същите ще се извършват след надлежното им получаване

гр. Русе, ул. ул.Гюргево 1