Фирма ИМПЕРАТОРЕ

Свържи се с фирма ИМПЕРАТОРЕ

ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ; ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОНЕРСКА ДЕЙНОСТ, ФРАЙЧАЙЗИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ; МАРКЕТИНГ РЕКЛАМА; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО; ПРЕВОЗНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АТКРАКЦИОННИ ОБЕКТИ; ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ТЕРЕНИ; ТУРИСТИЧЕСКА, ТУРОПЕРАТОРСКА И АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; ЗАВЕДЕНИЯ И МЕСТА ЗА ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ФИРМЕНИ И ЧАСТНИ ПАРТИТА; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

с. Сребърна, ул. ул. ДУНАВ 23